App of bel direct naar

06 55 888 732

​​Grip op Regie

Competentie & ontwikkelcentrum voor 

​Strategisch Relatie Management

Effectief Samenwerken met Partners

Meer grip op zorgverleners binnen het Sociaal Domein

​In regie ​als professioneel opdrachtgever!

​​Bijna alle gemeenten moeten harde beslissingen nemen om de tekorten binnen de WMO en de Jeugdhulp op te lossen. ​Met onze aanpak behoudt u de regie op zorgverleners .. en op de kosten?

Leergang 

Account Management voor Gemeenten

​Uw positie als ​partner innemen!

​Dit programma versterkt uw positie ​​in kritische samenwerkingsrelaties. U leert om meer invloed uit te oefenen op ​de besluitvorming zodat u ​sneller uw doelen realiseert. U bouwt duurzame relaties!

​Partner

Perceptie Scan

​​​Direct inzicht in uw uitdagingen!

​Soms lijken partners een eigen ​weg te gaan die ​afwijkt van de oorspronkelijke afspraken. Hoe zorgt u ervoor dat u een gezamenlijke koers blijft varen waarbij u uw doelen realiseert?

Strategisch relatiemanagement is een methode om de effectiviteit van samenwerkingsverbanden continu te verbeteren zodat deze een optimale bijdrage blijven leveren aan de doelstellingen van uw organisatie.


Wij assisteren bij het implementeren van een ​werkwijze waarmee u uw samenwerkingsrelaties op een slimme en goed georganiseerde manier inricht, beheert en faciliteert. U bent hiermee beter in staat om verschillende belangen bij elkaar te brengen en de voortgang in de realisatie van uw doelstellingen te monitoren. Daarnaast stimuleren wij een gezonde resultaatgerichte cultuur waarbij u ​op constructieve wijze partners weet te motiveren een effectieve bijdrage te leveren aan het gewenste resultaat.


3Connect - Strategische Relatiemanagement

​3Connect helpt organisaties ​​hun relatiemanagement competenties te versterken zodat ​zij met partners doelen realiseren en bouwen aan duurzame relaties. ​Bij 3Connect geloven wij dat élke samenwerking de potentie in zich heeft om optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteit en kracht. ​Wij ondersteunen bij:

  • De juiste begeleiding bij de transitie naar een moderne regie- of serviceorganisatie
  • De ontwikkeling van een relatiemanagementvisie & strategie
  • Het implementeren van een ​duidelijke accountmanagement en contractmanagement aanpak met heldere interne verantwoordelijkheden
  • Het ontwikkelen van relatiemanagement competenties


Copyright 2020, 3Connect | Relatiemanagement   -   Disclaimer

>