​​​Leergang ​​

Account Management 

voor Gemeenten

​Voor ​Professionals die MEER GRIP WILLEN EN duurzaam resultaat ​AMBIËREN met ​partners​​Transformatie in Sociaal & Fysieke Domein

Meer Resultaat met ​Partners

​Om ​je beleidsvisie op een slimme en goed georganiseerde manier handen en voeten te geven en scherp te kunnen sturen op het gewenste resultaat is een professionele vorm van ​accountmanagement ​noodzakelijk. ​Je wordt hiermee slagvaardiger en krijgt een meer efficiënte uitvoering van strategie en beleid. Je weet wat er speelt in ‘de omgeving’ en je maakt gebruik van de kracht van andere partijen waarbij je gezamenlijk waarde levert aan de samenleving.​

​De competentie verschuift ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen en faciliteren van derden’!

De leergang Accountmanagement voor Gemeenten helpt ​beleidsafdelingen om ​hun positie te versterken en ​doelen te bereiken binnen ​samenwerking-verbanden, zonder politieke ruis en oeverloze discussies. Je leert om meer invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces in de samenwerking zodat ​beleidsdoelen worden gerealiseerd zonder daar onnodig veel tijd aan te besteden.

Het Strategisch Relatie Management Programma van TriCoach heeft onze ​​beleidsmedewerkers daadwerkelijk geholpen om ​effectiever te kunnen samenwerken met in- en externe partners. Ze zijn beter instaat om op een constructieve wijze gezamenlijke doelen te realiseren en de relatie te ontwikkelen naar ​succesvolle partnerships. De gemeente staat sterker in haar positie omdat intern sneller wordt afgestemd hoe belangrijke bestuurlijke thema’s integraal kunnen worden aangepakt met de belangrijkste partners. De samenwerkingspartners, welke eveneens in het programma worden betrokken ervaren het programma als zeer positief. De deelnemers zijn nog dagelijks in de praktijk bezig met de datgene wat men geleerd heeft tijdens de verschillende sessies.

 

​Astrid Marchand - Teamleider Netwerkorganisatie Sociaal Domein Brabantse Wal ​(Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen)

​In 4 stappen leren beleidsteams succesvolle samenwerkingsverbanden te ontwikkelen! Tijdens het SRM Programma© ​ontwikkelt het team de vaardigheid om, vanuit het eigen vakgebied, uitstekende relaties op te bouwen met samenwerkingspartners. ​Men leert de 4 stappen van professioneel relatiemanagement die nodig zijn om een proactieve samenwerking op te bouwen. ​Het team ontwikkelt persoonlijke vaardigheden voor relatiegesprekken en onderzoekt welke samenwerkingsrol ​hen het beste past. Bovendien krijgt men tal van handige tips, checklists, een complete aanpak voor inventarisatie en analyse van relaties en een attitude- & samenwerkingsprofielen met persoonlijke ontwikkelpunten.​


​Meer weten over onze ​

Leergang ​Account Management ​?

Met onze ​4 stappen aanpak...

  • Bouwt u aan een slagvaardige beleidsorganisatie gericht op samenwerking en het  betrekken van de samenleving en ketenpartners bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen
  •  Maakt u gebruik van de kracht van andere partijen waarbij u gezamenlijk waarde levert aan de samenleving
  • ​Verschuift de competentie ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen van derden’(aansturen = faciliteren, regievoeren, aanjagen, etc.)​

Copyright 2020, ​3Connect | relatiemanagement   -   Disclaimer

>