​Bel of App direct naar

06 55 888 732

​Meer Grip op uw ​​​Zorgverleners (en kosten)? ​

Focus op Regie &​Resultaatgerichtheid!

​​Relatiemanagement & Contractmanagement voor ​de Overheid


​Grip op Regie !

​Bijna alle gemeenten moeten harde beslissingen nemen om de tekorten binnen de WMO en de Jeugdhulp op te lossen. Elke gemeente neemt zijn eigen maatregelen. Zo gaat de een bezuinigen, de ander investeren in samenwerkingsverbanden, weer een ander herstructureren. Maar zijn deze oplossingen duurzaam en toekomstbestendig?

​​Bouw aan een slagvaardige
regie-organisatie gericht op effectief samenwerken !

Decentralisatie ​van ​de zorg waarbij méér taken met minder middelen moeten worden uitgevoerd vragen om een snel veranderende rol van de gemeente. Je zult als organisatie veel meer als verbindende schakel in de samenleving moeten gaan fungeren waarbij je continu in dialoog bent met ​inwoners (eindgebruikers van de dienst) en de dienstverleners (zorgaanbieders).


Strategisch Relatie Management als Kerncompetentie

​Veel ​beleidsadviseurs ervaren dat ze dagdagelijks nog te veel bezig zijn met operationele ​inhoudelijke zaken. Zij zijn hierdoor onvoldoende in staat  om effectieve samenwerkingsrelaties ​op te bouwen en te managen. Daarnaast ontbreekt het ook ​aan informatie. Informatie over welke diensten zijn geleverd aan wie. Informatie over contracten en de status hiervan. Informatie over wie intern ​waar mee bezig is richting dienstverleners. En ga zo maar door.

Het risico is groot dat gemeenten teveel de regie uit handen geven en niet in staat zijn adequaat te reageren op snelle veranderingen en behoeften vanuit de samenleving. ​

De competentie verschuift ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen van derden’!

Om meer grip te krijgen op dienstverleners en scherp te kunnen sturen op het gewenste resultaat is een professionele vorm van relatiemanagement noodzakelijk. 3Connect verbindt hiervoor 3 cruciale gebieden met elkaar. 


Meer weten over onze Bewezen Strategisch Relatie Management Aanpak?

Het Strategisch Relatie Management Programma van 3Connect heeft onze professionals daadwerkelijk geholpen om ​effectiever te kunnen samenwerken met ​partners. Ze zijn meer in regie en beter instaat om op een constructieve wijze gezamenlijke doelen te realiseren ​met partners. De gemeente staat sterker in haar positie omdat intern sneller wordt afgestemd hoe belangrijke bestuurlijke thema’s integraal kunnen worden aangepakt met de belangrijkste partners. De samenwerkingspartners, welke eveneens in het programma worden betrokken ervaren het programma als zeer positief. De deelnemers zijn nog dagelijks in de praktijk bezig met de datgene wat men geleerd heeft tijdens de verschillende sessies. 

 

​Astrid Marchand - ​Afdelingshoofd Sociaal Domein Gemeente Steenbergen

Copyright 2019, 3Connect | relatiemanagement  -   Disclaimer

>