​​​​Partner Perceptie Scan

Direct ​​inzicht in de uitdagingen!Effectief samenwerken v​​oor Outsourcing-relaties, Ketensamenwerking en ​Complexe Samenwerkingsverbanden

Bel of App direct

+31 (0)6 55 888 732

​Samenwerken makkelijk ?

​​Veel samenwerkingsinitiatieven sneuvelen al in vroegtijdig stadium door de cultuurverschillen tussen de partners. Is het samenwerken met interne ​afdelingen onder hetzelfde dak al een uitdaging, dan kan men zich voorstellen dat een samenwerking met verschillende service- en/of dienstverleners in een ketensamenwerking nog uitdagender is.

Bij uitbestedingsvraagstukken verschuift de competentie van ​ ‘het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen en faciliteren van derden

“De hoeksteen van samenwerking is vertrouwen”

Binnen een samenwerkingsrelatie zijn twee componenten belangrijk


1. de Transactie, wat doen mensen met elkaar, de structuur – kant en 

2. de Relatie, wat hebben mensen met elkaar, de cultuur – kant van de samenwerking.


Beide zijn kritisch voor een goede samenwerking. Vaak ontstaat de relatie echter als bijproduct van de transactie en heeft men de neiging om ‘issues’ op te lossen in de processen of de aansturing hiervan.


Doordat het management zich vaak niet bewust is van de mogelijkheden, wordt het besturen van een relatie door de partners als ongrijpbaar en moeilijk ervaren.

​​3Connect heeft een programma ontwikkeld  om de effectiviteit van complexe samenwerkingsrelaties en partnerships te vergroten. Hiermee willen wij fundamentele verbeteringen in de samenwerking tussen partners realiseren.

Het samenwerkingsprogramma heeft de deelnemende managers en teams van ​de KPN en haar ​ICT samenwerkingspartner daadwerkelijk geholpen om van elkaar te begrijpen wat elkaars doelen zijn, de individuele- en groepsprofielen van samenwerking en de verwachtingen van de partijen naar elkaar toe. Door in gesprek te raken zijn onderhuidse gevoelens met elkaar besproken. Het gevolg is een nieuwe samenwerkingscultuur waar het wij/zij principe verbannen is en gezamenlijk wordt gewerkt voor het behalen van de resultaten.


 

Ronald Vissers  - Manager Innovatie Mobiel KPN

​Het unieke van onze integrale aanpak is dat die zich richt op de samenhang tussen de samenwerkingscultuur en de structuur van de partners. Hiermee krijgt u gereedschap in handen om zowel het samenwerkingsklimaat positief te beïnvloeden (cultuur) als sturing te geven aan het transactieproces (structuur). Dit leidt naar het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen welke waarde geven aan uw samenwerking.

Het is niet nodig om een “kamerbrede” cultuurverandering door te maken of om één zelfde cultuur te verkrijgen. De kracht zit vooral in de verschillen waarmee partners elkaar kunnen aanvullen en veel minder in de overeenkomsten. De basis hiervoor ligt in de “eigenheid” van de betrokken organisaties.


​Meer weten over onze ​

​​aanpak?

​Resultaten van onze ​aanpak...

  • Een inspirerend lange termijn perspectief voor de partners evenals voor de betrokken medewerkers
  • Bewustwording van de invloed van houding en gedrag en het besef dat gezamenlijk succes het enige goede resultaat kan zijn
  • Eén dragend kernteam tussen de gemeentelijke organisaties met een gedeelde gezamenlijke doelstelling​
  • ​​Een set van waarden en normen die een duurzame, goede relatie waarborgen
  • ​Meer energie vrijgemaakt voor de dingen die er echt toe doen
  • ​Een hoge mate van ‘partner intimiteit’ waarin men de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en leert op elkaar te vertrouwen
  • ​​Een concreet verbeterplan waarbij de resultaten herhaalbaar meetbaar zijn

Copyright 2020, ​3Connect | relatiemanagement   -   Disclaimer

>